Identifikacija

Skraćeni naziv preduzeća „STEFAN“ DOO
Pun naziv preduzeća pod kojim je upisan u registar Preduzeće za proizvodnju i promet    „STEFAN“ DOO Arilje
Ulica i broj 22.avgusta bb
Mesto i poštanski broj Arilje 31230
Telefoni 031/3893-323; 031/3894-222; 031/3896-737; 031/3891-400; 031/3892-873;
Faks 031/3891-946
Kontakt lice Milutin Stefanović, direktor
Poreski identifikacioni broj SR 100500693
Matični broj 7635419
Registarski broj 47635419
Šifra delatnosti 17401
Tekući račun 160-8378-65, 355-1003252-88, 330-29000106-41, 205-116729-71, 220-21213-85
Obveznik PDV-a DA
PDV broj 132227742
e-mail  office@stefan-doo.co.rs
Web stranica www.stefan-doo.co.rs
Disney Sticker

Pronađite artikal